PRIČA O PJESMI: Imam jedan život

PRIČA O PJESMI: Imam jedan život

Tako pojam "zabavna" obuhvata pop, soul, džez, sving, bluz, elektronsku muziku, kao i brojne druge muzičke pravce i podpravce. Jedino se negdje u zapećku rokenrol uspio iskristalisati kao žanr za...

Stranica 5 od 33 145633