PRIČA O PJESMI: Šeherzada

PRIČA O PJESMI: Šeherzada

Ona priča svoje priče caru Šahrijahu koji je zamrzio cijeli ženski rod, te svaku noć u svoju palatu dovodio po jednu novu djevicu za ženu, koju bi jutrom ubijao. Šahrijah...

Stranica 6 od 36 156736